Vilkår

Betalings- og salgsbetingelser

Generelt

Salgsbetingelserne gælder for alle produkter købt igennem webportalen www.forenkletkontrol.dk ejet af SYNLAB.

Salgsbetingelserne udgør sammen med den bekræftede bestilling aftalegrundlaget for købet.

Salgsbetingelserne og al anden information er kun tilgængelig på dansk. Betingelsene har et versionsnummer, som ændres fortløbende ved ændringer. SYNLAB vil opbevare information om hvilken version af salgsbetingelserne, der gælder for den specifikke bestilling.

For at kunne foretage en handel over vores webportal www.forenkletkontrol.dk, skal kunden være fyldt 18 år. Er kunden under 18 år, er det nødvendigt at en anden myndig person, f.eks. en forælder skal foretage handelen.

SYNLAB leverer kun i Danmark fra denne portalløsning. Hvis der ønskes tjenester leveret i Sverige, skal den svenske webportal anvendes: www.forenkletkontrol.dk

Forbrugerkøb er blandt andet reguleret i forbrugerkøbsloven og markedsføringsloven, registeroplysningsloven, e-handelsloven og kreditkøbsloven. 

Der er i disse salgsbetingelser stillet krav til skriftlig accept.

Dette oppfyldes ved brug af e-post, tekstbesked til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

Parter

Sælger er:
SYNLAB
Olaus Magnus Väg 27
SE-581 10 Linköping
Organisationsnummer: 556152-0916

Køb på webportalen.

Købsprocessen er beskrevet herunder:

Orientering
Valg af produkter
Indkøbskurv
Registrering af dig som kunde
Bekræftigelse af bestillingen
OrdrebekræftigelseBestillings- og aftaleproces

Bestillingen er bindende, når bestillingen er registreret hos SYNLAB. Der er under hele købsprocessen mulighed for at afbryde bestillingen, indtil betalingen har fundet sted. Købet kan alligevel afbrydes efter loven om fortrydelsesret.

Når SYNLAB har modtaget bestillingen og betaling, sendes der automatisk en ordrebekræftigelse til kunden. SYNLAB opfordrer til at læse ordrebekræftigelsen nøje for at undersøge, om den svarer til bestillingen. Er bestillingen fejlbehæftet kan SYNLAB kontaktes på tlf. 6018 4504.

Informationer om webportalen.

SYNLAB ønsker at give kunderne en så korrekt information om SYNLAB:s ydelser og services som muligt. Der tages dog forbehold for skrive- og trykfejl eller for misopfattelser. SYNLAB ønsker at servicere vore kunder efter den bedste standard via webportalen, og er altid modtagelige for forbedringsforslag og for at tilrette portalløsningen, så den svarer til kundernes forventninger. Kontakt SYNLAB skriftligt med gode og konstruktive forslag på mail: dk.forenkletkontrol@synlab.com.

Endvidere forbeholder SYNLAB sig retten til at aflyse bestillingen, eller dele af denne, hvis SYNLAB ikke kan levere som bestilt. I sådanne tilfælde vil SYNLAB straks kontakte kunden, og informere om, hvilke muligheder der ellers er for service og ydelser. Kunden kan herefter helt afbestille/aflyse bestillingen (og tilbagebetales straks) eller kunden kan vælge at acceptere den mulighed for tjeneste og ydelse SYNLAB ellers kan tilbyde.

Priser

Alle priser er inklusiv moms. Totalbeløbet vil fremkomme på skærmen tydeligt med angivelse af momsdelen, før betalingsvinduet vises. Totalbeløbet vil før betaling inkludere alle udgifter forbundet med købet f.eks. emballage, kørsel, prøveudtagning, analyser, rapportering og evt. porto. 

Betaling

Der kan betales med alle kreditkort der anvendes i Danmark. (Dankort, VISA og Mastercard). Hvis analyserapporten ønskes tilsendt pr. post betales der tillige et forsendelsesgebyr på 100 kr. 

Købesummen vil blive trukket på det anvendte kreditkort ved accept af bestilling og køb på webportalen. Hvis SYNLAB af en eller anden grund ikke kan trække beløbet på kreditkortet, forbeholder SYNLAB sig retten til at aflyse bestilling og køb. Kunden vil i dette tilfælde modtage information om, at købet er aflyst.

Levering og rapportering

Når bestilling og betaling er foretaget, vil vores prøveudtager tage kontakt til kunden eller dennes kontaktperson. Indenfor senest 6 uger vil du få foretaget prøveudtagning, hvorefter prøven vil transporteres til laboratoriet til analyse samme dag. Afrapportering til kunden og myndigheden vil ske senest 2 uger efter modtagelse af prøven i laboratoriet (pesticider afrapporteres dog først efter 3 uger). Skulle der ved en fejl ske senere afrapportering vil kunden blive informeret om dette ved henvendelse til SYNLAB. 

Hvis kunden har afkrydset feltet med teksten: "Jeg ønsker ikke at kommunen får en kopi af analyserapporten. ..." Vil SYNLAB ved senere bestilling af rapport og indberetning til den nationale database Jupiter opkræve et beløb på kr. 375,- inkl. moms for denne ydelse. 

Dine rettigheter ved fejl og mangler (Reklamation)

Dersom tjenesterne har fejl eller mangler kan du efter omstændighederne kræve rettelse af fejlen, omlevering, prisafslag, erstatning eller hæve købet. 

Reklamation kan indgives senest 4 uger efter modtagelse af analyserapporten. 

Reklamationer skal indgives skriftligt, og SYNLAB skal modtage klagen senest 4 uger efter at analyserapporten er afsendt fra SYNLAB. Dette for at beskytte kunden, da en klage som bevisførelse skal foreligge skriftligt. SYNLAB vil skriftligt bekræftige modtagelse af klagen. Klagen kan indsendes til dk.forenkletkontrol@synlab.com.

Garanti

Vores garantier indebærer ingen begrænsninger i reklamationsfristen for kunden.

Fortrydelsesret for køb af varer

Fortrydelsesretten giver kunden ret til at fortryde køb og bestilling. Fortrydelsretten gælder for alle ydelser og tjenester.   

Evt. fortrydelse af købet skal informeres til SYNLAB inden påbegyndelse af prøveudtagning og analyse. Kunden vil blive kontaktet af vores prøveudtager for aftale af prøveudtagningstidspunktet, og ved evt. fortrydelse er dette det seneste tidspunkt, hvor fortrydelse kan accepteres. Konsekvensen af at tjenesten er igangsat, er samtidig tidspunktet for fortrydelsesrettens ophør. 

Personoplysninger

Vi behandler de personlige oplysninger fortroligt og kun med formål at kunne gennemføre de bestilte forpligtigelser dvs. for at kunne udføre kundens bestilling korrekt. 

Hvis der er spørgsmål omkring personoplysninger, eller kunden ønsker at gøre brug af retten til at spærre eller slette disse efter personregistreringsloven, så kontakt SYNLAB:s administration på: 0046-13 25 49 00 (administrationen). 

Tvister

Partene skal forsøge at løse evt. uoverensstemmelser i mindelighed. Dersom dette ikke lykkes, er der mulighed for at bringe en klage til Forbrugerrådet. Alle tvister skal løses efter dansk lov og ret.            

SYNLAB, Miljø DK