Prøveudtagning

I følge dansk lovgivning er det et krav at vandprøver til offentlig kontrol skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret hertil. ALcontrol anvender kompetent og akkrediteret prøveudtagning i Danmark, således at landets kommuner kan godkende prøvetagningen.  

Dette indebærer at der uanset valg af analyser i denne drikkevandsportal vil tillægges en prøveudtagningsafgift på min. kr. 770,- inkl. moms. 

Det er også derfor ikke muligt at bestille en drikkevandsanalyse uden prøvetagning.