Pesticider ekskl. prøveudtagning fra kr. 2.500,-

En analyse for pesticider giver dig vished for, om der findes nedsivning af pesticider til dit grundvand fra omkringliggende landbrugsarealer, haver eller evt. industrier. Der analyseres for alle de 35 pesticider, som det kræves i drikkevandsbekendtgørelsen.

Pesticider: 

 • Atrazin
 • Bentazon
 • Dichlobenil
 • Dichlorprop
 • Diuron
 • ETU (Ethylenthiourea)
 • Glyphosat
 • Hexazinon
 • MCPA
 • Mechlorprop
 • Metalaxyl
 • Metribuzin
 • Simazin
 • 2,6-Dichlorbenzosyre
 • 2,4-Dichlorphenol
 • 2,6-Dichlorphenol
 • 4CPP ((2-(4-chlorphenoxy)propionsyre))
 • 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))
 • 4-Nitrophenol
 • AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
 • BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
 • CGA 62826
 • CGA 108906
 • DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)
 • Desethyl-hydroxy-atrazin
 • Desethyl-atrazin
 • Desethyl-terbuthylazin
 • Desisopropyl-atrazin
 • Desisopropyl-hydroxy-atrazin
 • Didealkyl-hydroxy-atrazin
 • Hydroxy-atrazin
 • Hydroxy-simazin
 • Metribuzin-desamino-deketo
 • Metribuzin-diketo
 • Metribuzin-desamino
Optælling
Ekskl. prøvetagning