Mikrobiologi udvidet ekskl. prøveudtagning fra kr. 790,-

Hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand skal den normale bakteriologiske kontrol udvides med en enkelt bakteriologisk parameter: Clostridium Perfringens. Derudover indeholder pakken yderligere en kimtal v. 37 grader, som er en indikation af mikrobiel forurening eller ved ledningsbrud.

Mikrobiologisk Udvidet:

Total kimtal v. 22 grader, Total kimtal v. 37 grader, Coliforme bakterier, E.coli, Clostridium perfringens.

Optælling
Ekskl. prøvetagning