Mikrobiologi standard ekskl. prøveudtagning fra kr. 400,-

Almindelig bakteriologisk kontrol af drikkevand underlagt forenklet kontrol.  Denne kontrol kan udføres, hvis der før har været overskridelse udelukkende på en af disse bakteriologiske parametre eller hvis der ønskes klarhed om bakterietallet i vandet helt generelt.

Mikrobiologiske analyser:
Totalt kimtal v. 22 grader, Coliforme bakterier, E.coli.

Optælling
Ekskl. prøvetagning