Forenklet kontrol ekskl. prøveudtagning fra kr. 530,-

Forenklet kontrol er den mest almindeligt anbefalede analyse der bør foretages af ejeren af en drikkevandsbrønd eller -boring. 

ALcontrol er akkrediterede og udfører analyser jf. den gældende danske kvalitetsbekendtgørelse. ALcontrol garanterer dig en godkendt rapport senest 10 dage efter prøveudtagningen og denne vil indeholde en bedømmelse af din vandkvalitet jf. gældende danske krav. Rapporten sendes også automatisk til din kommune medmindre du vælger dette fra.

Forenklet kontrol:                                                                          

Mikrobiologiske parametre: Antal kim v. 22 grader. E.coli, Coliforme bakterier

Kemiske parametre: Ledningsevne, Nitrat, Arsen 

Feltparametre: Temperatur, pH og vurdering

Optælling
Ekskl. prøvetagning