Okker metalpakke ekskl. prøveudtagning fra kr. 750,-

Analyser af jern og mangan kan være nyttige, hvis vandet lugter/smager metallisk eller hvis der er brune udfældninger i toilet/håndvask etc.. I geografiske områder med lav pH og/eller høje værdier af kulsyre, kan der være problemer. Opløste jern- og manganforbindelser i vandet vil udfælde ved kontakt med ilt.

Okker Metalpakke:
Jern og Mangan.

Optælling
Ekskl. prøvetagning