Hvad får jeg?

Ved en bestilling af for eksempel "Forenklet kontrol", starter en kæde af akkrediterede tjenester startende med prøveudtagning i den korrekte emballage, feltmålinger på stedet, transport under køl, mikrobiologiske analyser på vort akkrediterede laboratorium med kompetente medarbejdere og kemiske analyser på avanceret udstyr. Sluttelig vurderes og godkendes resultaterne af vore kemikere førend kunden modtager en underskrevet og derved godkendt rapport.

På rapporten er angivet, hvorvidt drikkevandet lever op til de af myndighederne fastsatte krav for god drikkevandskvalitet. Foruden kunden, så kan der også sendes en rapport til kommunen, og derved vil der overføres resultater til den nationale database Jupiter. Flasker som anvendes til mikrobiologi er sterile og andet materiel er nøje testet og tilpasset opgaven.  

Ved ankomst til laboratoriet registreres temperatur og tidspunkt for ankomst. Derefter kommer prøverne til 2 forskellige afdelinger i laboratoriet: 

Mikrobiologisk afdeling, hvor mikrobiologiske analyser udøres dagligt - vandet udsås på selektive substrater/medier, hvorefter dyrkningsprosessen påbegyndes. Dyrkningen foregår under stærkt kontrollerede temperaturregulerede forhold. Efter definerede dyrkningsperioder er prøverne klar til aflæsning og identificering. Straks efter bliver resultaterne af tællingerne overført til den endelige rapport. 

Kemisk afdeling, hvor ALcontrol ved hjælp af højteknologiske instrumenter udfører et meget stort antal analyser indenfor næringssalte, metaller, pesticider og andre organiske forureninger. 

Vi udfører naturligvis alle relevante analyseparametre akkrediterede jf. de danske kvalitetskrav. 

Vi glæder os til at servicere dig og opfylde dit behov for analyser og vejledning!