Hvorfor tage prøver?

Analyse af drikkevand fra egen brønd/boring skal foretages, når kommunen sender en meddelse om at nu er det tiden at få en analyse udført. I gældende drikkevandsbekendtgørelse skal

Analyse af drikkevandet kan også analyseres uden at det er på kommunens opfordring. Det kan være fordi brøndejer vil have sikkerhed for at vandet, der drikkes er rent og fri for forurenende stoffer. En forenklet kontrol kan give sikkerhed for, at vandet ikke er sundhedsfarligt at drikke.     

Vand ændrer sammensætning fra år til år. Mange tager kun prøver når lugt, smag eller udseende på vandet ændres. Det er som før nævnt, ikke altid at forurening af vand kan genkendes på disse bedømmelser. Derfor er der også de fleste steder krav om, at der minimum hvert 5. år foretages en forenklet kontrol af ens private vandforsyning.