Hvad skal jeg analysere for?

Med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger og vores egne kundskaber har vi et udbud af de følgende analyser og pakker:  

ALcontrol anbefaler:

  • Hus med egen brønd - Forenklet kontrol hvert 5. år. ALcontrol kan også foreslå at foretage analyse af pesticider, hvis ejendommen ligger i landbrugsområde eller blot analyse for roundup. 
  • Hus med egen brønd med overskridelser af grænseværdier - mikrobiologisk analyse efter gennemgang og evt. reperation og rensning. Alternativt ny forenklet kontrol. 
  • Ved køb af ejendom med egen brønd - Forenklet kontrol i forbindelse med handelen. ALcontrol kan også foreslå at foretage analyse af pesticider, hvis ejendommen ligger i landbrugsområde eller blot analyse for roundup. 
  • Ved ny brønd - Forenklet kontrol samt metalpakken. På denne måde undersøges der for både vandets kvalitet samt de rørføringer, der anvendes.
  • Ved mistanke om dårligt vand/evt. sygdom -  Stor mikrobiologi pakke evt. suppleret med legionella.