ALcontrols analysepakker

ALcontrol har gennem flere år analyseret dansk drikkevand for vandværker, forsyninger og private brøndejere og følger dansk lovgivgning tæt i forhold til analysekvalitet og udbud af drikkevandspakker. I samarbejde mellem de danske prøvetager, ALcontrols daglige køletransport og ALcontrols svenske laboratorier bliver drikkevandsprøver over det meste af Danmark håndteret dagligt.

Drikkevandsportalen er primært rettet imod de danske kunder, der har egen vandforsyning. ALcontrols udbud på denne portal er derfor tilpasset de danske brøndejere og der er både de lovpligtige drikkevandspakker samt andre interessante pakker for private kunder. Disse pakker er sammensat med stor viden og erfaring fra det danske marked og den efterspørgsel ALcontrol oplever.

Disse pakker kan bestilles online via webportalen:

Forenklet Kontrol: Er anbefalet af de danske myndigheder til analyse af drikkevand fra private brønd/boring. Prøvetagning inkl. temperatur, pH og ledningsevne. Mikrobiologi: E.coli, coliforme, Kimtal v. 22 grader. Kemi: Total phosphor, Nitrat

Mikrobiologi Standard: En mikrobiologisk kontrol, der ofte er tilstrækkelig efter første fund af mikrobielle overskridelser og efterfølgende renovering af vandværk/ledningsnet etc. Mikrobiologi: E.coli, coliforme, Kimtal v. 22 grader.

Mikrobiologi Udvidet : En mikrobiologisk kontrol, der kan foretages ved mistanke om mikrobiel forurening eller ved ledningsbrud samt hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand. Mikrobiologi: E.coli, coliforme, Kimtal v. 22 grader, Kimtal v. 37 grader, Chlostridium Perfringens.

Legionella: Kan foretages ved kontrol og mistanke om legionellavækst i varmtvandssystemerne. Mikrobiologi: Legionella.

Pesticid Pakke: Foretages ved mistanke om eller bekymring for om der kan være sevet ukrudtsmidler ned til grundvandet og derved drikkevandet for brøndejeren.
Pesticider: Alle pesticider og deres nedbrydningsprodukter som nævnt i gældende drikkevandsbekendtgørelse.

Roundup Pakke: Foretages hvis der er mistanke til at sprøjtemidler kan have forurenet drikkevandet. Denne er en lille pesticidpakke med fokus på glyfosat, der er aktivstoffet i det kendte ukrudtsmiddel Roundup. Pesticider: Glyfosat og AMPA

Okker Metalpakke: Foretages ved mistanke om okker - ved misfarvninger af vand, vasketøj, toilet og kummer. Metaller: Jern, Mangan.

Tungmetalpakke: Foretages ved mistanke om metalforekomst i sit vand. Metaller: Arsen, Cadmium, Chrom, Kobber, Nikkel, Bly, Zink.

Er der spørgsmål eller kommentarer til webportalen eller evt. ønsker om ændringer er I meget velkomne til at kontakte ALcontrol på forenklet@alcontrol.dk.

Med venlig hilsen

ALcontrol Miljø DK